Ulusal ve uluslararası alanlardaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak, öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, bölgesel kalkınma projelerine önderlik etmek, eğitime ve AR-GE’ye katkı sağlayabilecek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla sürdürülebilir işbirliği geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen saygın ve tanınmış bir fakülte olabilmek.