Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere bağlı, ülkemiz ihtiyaçları ve global gelişmeler doğrultusunda, meslek bilinci ve sorumluluğuna sahip, teorik ve pratik eğitimini uygulama sahasına başarıyla aktarabilen, girişimci, üretken, yenilikçi, ekip çalışmasında başarılı ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi mühendis ve mimarlar yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde ilgili alt disiplinlerde ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptırmak, bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilme standartlarına sahip olabilme hedefinde eğitimde üst seviyelere erişmek.