FAKÜLTE KAP ÇALIŞMALARI

Fakültemizde Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ülkemizde yükseköğretim alanında uygulanan  "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında bu yıl Üniversitemizin de içinde yer aldığı programın hazırlık çalışmalarına katkı vermek üzere oluşturulan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Akreditasyon Komisyonumuz çalışmalarına devam ediyor. Faaliyetlerin gerçekleşmeleri, sürdürülebilirliği ve yapılacak iyileştirmeler ile sürece katkı sağlamak üzere 4. toplantısını gerçekleştiren fakültemizde Dekanımız Prof. Dr. Mustafa KURT Fakülte Akreditasyon Komisyonumuz ile birlikte çalışmaların bütününü gözden geçirdi.