Ulusal ve uluslararası alanlardaki örnekleriyle rekabet edilebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak, öğrenci öğretim elemanı ve çalışanlarımızın verimliğini en üst düzeye çıkarmak, bölgesel kalkınma projelerine önderlik etmek, eğitime ve AR-GE’ye katkı sağlayabilecek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla sürdürülebilir işbirliği geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen saygın ve tanınmış bir fakülte olmak.

Olusturulma Tarihi:2021-03-11 11:26:58
Guncelleme Tarihi: 2021-03-15 12:35:10