Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere bağlı ülkemizin ihtiyaçları ve dünya çapında gelişmeler doğrultusunda, meslek bilinci ve sorumluluğuna sahip, teorik ve pratik eğitimini uygulama sahasına başarı ile aktarabilen, girişimci, üretken yenilikçi, ekip çalışmasında başarılı, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi mühendis ve mimarlar yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde ilgili alt disiplinlerde ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırmak, bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilme standartlarına sahip olabilme hedefinde eğitimde üst seviyelere erişmek.

 

Ulusal ve Uluslararası alanlardaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olmak, öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, bölgesel kalkınma projelerine önderlik etmek, eğitime ve AR-GE’ye katkı sağlayabilecek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla sürdürülebilir işbirliği geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen saygın ve tanınmış bir fakülte olabilmek.

Olusturulma Tarihi:2017-03-10 12:47:58
Guncelleme Tarihi: 2018-05-25 11:18:16