2.3 - İnsan Kaynaklarının Yönetimi

5.1 - Sosyal Sorumluluğun Yönetimi

5.2 - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi

5.3 - Çevresel Duyarlılığın Yönetimi

5.4 - Sağlık ve Spor Faaliyetlerinin Yönetimi

5.5 - Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 11:16:49
Guncelleme Tarihi: 2021-03-11 11:15:23