Fakültemiz bünyesinde ara sınav performans ödevleri”  şeklinde gerçekleştirilecektir.

Öğretim üyeleri tarafından ara sınav için iki (2) adet “performans ödevi”  verilecektir. Ve ara sınav notu bu iki ödev üzerinden değerlendirilecektir.  

“Performans Ödevlerinin”  verilmesi ve teslim tarihleri ile ilgili detay aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

 

 

Çizelge Uzaktan Eğitim Ara Sınav Takvimi

  I. Performans Ödevi  II. Performans Ödevi
Öğretim Üyeleri tarafından Performans Ödevlerinin AYDEP Sistemine Yükleme Tarihleri Son Gün 1 Mayıs 2020 Son Gün 15 Mayıs 2020
Öğrencilerin Ödev Teslim Tarihleri  4-8 Mayıs 2020 arası  18-20 Mayıs 2020 arası
Olusturulma Tarihi:2020-04-28 09:36:43
Guncelleme Tarihi: 2020-04-30 07:41:51