1 Temmuz 2020 tarihinde yaz okulu ve zorunlu staj hakkında alınan karar:

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde staj uygulamaları yapan Üniversitemiz öğrencilerinin aynı zamanda uzaktan eğitim yoluyla yaz okulu derslerini de alabilmelerine yönelik teklifin kabülüne karar verilmiştir.

Olusturulma Tarihi:2020-07-07 07:38:55
Guncelleme Tarihi: 2020-07-07 07:39:19