*** Fakültemizde öğrenim gören öğrenciler Fakülte Staj Yönergesi gereği esas olarak IV. ve VI. yarıyılların sonu itibarıyla yaz dönemlerinde 30’ar iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.

 

*** Bu yaz tatili için staj başlangıç tarihleri 06.07.2020 ve 04.08.2020 olarak belirlenmiştir. Mazeretleri gereği bu tarihlerde staj başlangıcını belirleyemeyen öğrencilerimiz gerekçelerini ve mazeretlerini bölüm staj komisyonlarına belirtmeleri ve bölüm staj komisyonlarının onayını almaları durumunda farklı tarihlerde de staja başlayabilirler. Örneğin yaz okulu programı ile belirtilen staj takvimi uymayan öğrenciler bölüm staj komisyonu ile görüşerek staj başlangıç tarihini belirlemelidir.

 

*** Staj ile ilgili tüm belge ve bilgilere Mühendislik-Mimarlık Fakültesi web sayfasında Öğrenci – Staj adımları takip edilerek ulaşılabilir. Bu web sayfasında bulunan Staj Süreci Akış Şeması incelenmelidir ve yine aynı sayfada bulunan Ek2 Staj Başvuru ve Kabul Formu doldurularak staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce imza karşılığında bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

 

*** Staj başvuruları (bölüm staj komisyonlarına onaylatma ve bölüm sekreterliğine teslimi) için ilk tarih olmayıp son tarih staj başlangıcının en az 15 gün öncesidir.

 

 

Olusturulma Tarihi:2020-03-11 13:40:29
Guncelleme Tarihi: 2020-03-11 13:55:10