Tanım

Biyolojik temelli mekanizmaları mühendislik uygulamaları eşliğinde inceleyerek sonuçları mühendislik alanıyla bütünleştirmeye ve yeni teknolojiler üretmeye odaklanan bir bilim dalıdır. Mezunlar “Genetik ve Biyomühendis”  ünvanı alır. Eğitim süresi 4 yıldır ve MF-3 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Genel Bilgiler

Genetik ve Biyomühendislik bölümü öğrencileri, ağırlıklı olarak biyoloji temelli derslerin yanında, Kimya, Fizik, Matematik ve Termodinamik gibi temel bilimler, Biyoteknoloji, Biyomedikal Teknoloji,  Moleküler Genetik, Nörobiyoloji, Doku Mühendisliği, Biyoinformatik, Farmakoloji  gibi pek çok özgün ve son derece farklı disiplinleri içeren dersleri de oldukça iyi bir şekilde görürler. Dolayısıyla Genetik ve Biyomühendislik bölümü multidisipliner  geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Genetik ve Biyomühendisliğin temel amacı Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) yapmaktır. Bu doğrultuda, Biyomühendisler,  biyolojik sistemlerin ve süreçlerin yapay yollardan eldesi, bu verilerin biyomedikal, biyoteknoloji, moleküler genetik gibi ilişkili olduğu  alanlara aktarılması için uğraşırlar. Multidisipliner bir alan olan Genetik ve Biyomühendislik, bu nedenle zengin bir laboratuvar donanımı gerektirmektedir.

Amacımız

Analitik ve gözlem yeteneği yüksek, problem tespit etme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip, temel ve uygulamalı bilimlerde disiplinlerin esaslarını ve uygulamalarını öğrenmiş ve bunları kullanarak disiplinler arasında ilişki kurabilen ve uygulamaya koyabilen,  proje üretebilen ve bu sayede bilim dünyasındaki gelişmelere uyum sağlayabilen, ahlaklı, dürüst, çalışkan ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Ülkemizde ve dünyada geleceğin mesleklerinden birisi olan Genetik ve Biyomühendislik başta tıp (kişiye özgü ilaç tasarımları, genomik tedavileri, yapay doku ve organlar, Kök Hücre, Anti-Kanser, Anti-Aging, Klonlama çalışmaları, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Adli Tıp,  Biyoproses çalışmaları v.b.), Eczacılık (ilaç dizaynı, farmakogenetik, aşı, immünogenetik çlışmaları v.b.) Biyomedikal teknoloji (cihaz, alet, biyolojik kit geliştirilmesi, modifikasyonu, bakım-onarımı ve pazarlanması çalışmaları) olmak üzere, tarım-ziraat (zararlılarla mücadele, tıbbi-aromatik bitkiler, bitkilerin farklı koşullarda yetiştirilmesi, bitkilerden farklı ürün eldesi, iklimlendirme çalışmaları, v.b.), Biyoteknoloji (savunma, gıda, biyomalzeme geliştirilmesi, nanobiyoteknoloji, biyoyakıtlar, GDO v.b.) gibi oldukça geniş multidisipliner alanlarda akademik olarak Üniversite ve Araştırma Enstitüleri gibi kamu ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Bunun yanı sıra ülkemizde bilim ve teknolojinin ilerlemesine destek olacak buluş, patent ve ticari ürün geliştirme potansiyeli taşıyan mezunların yetişmesi ve ilgili alanda özel veya kamu kurumlarında görev alarak ekonomik anlamda ülkemize katkı sağlama imkanı bulunmaktadır.

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:03:44
Guncelleme Tarihi: 2017-08-16 12:29:19