Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümünün eğitim ve öğretim programının amacı, öğrencilerin endüstride günümüz teknolojik ve bilimsel bilgileri ışığında analitik düşünceye ve tasarım ve planlama yeteneklerine sahip olarak verimli, sorgulayıcı ve grup çalışması yeteneği kazanmış mühendisler yetiştirmektir.

Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümünün hedefi ülkemizin kimya sektöründe başlıca ihtiyacı olan üretim teknolojilerini bilen, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip, temel mühendislik ve kimya bilgilerini birleştirerek kullanabilen, sahip olduğu bilgi ve becerisinden dolayı özgüvenli, girişimci, liderlik vasıflarına sahip, iletişim kurabilen, etik değerlere ve çevre bilincine  sahip kimya mühendisleri yetiştirmektir.

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:02:57
Guncelleme Tarihi: 2020-11-26 07:28:39