Metalürji ve Malzeme Mühendisliği; tabiattaki kaynaklarından, arzu edilen  niteliklere sahip malzemelerin elde edilmesi ve bu malzemelerin şekil ve özelliklerinin dönüştürülebilmesi ve kullanımı sona eren malzemelerin yeniden kullanıma kazandırılması faaliyetlerini kapsamaktadır.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; bir çok disiplinden meydana gelen uygulamalı bilim bir dalı olup, seramiklerin, metallerin, polimerlerin ve   teknolojiye öncülük edecek nano yapıdaki malzemelerin, yarı iletkenler ve diğer elektronik malzemelerin ve  günümüz teknolojisinde kullanılacak farklı malzemelerin üretiminde kullanılan sentezlenme işlemidir.

Yakın gelecekte malzeme biliminin etkisi çok büyüyecektir.  insanların  yaşadığı dünyamızda, arzu edilen  malzemeye duyduğumuz gereklilik gittikçe artmaktadır. Akıl almaz hızla büyüyen teknolojik gereklilikler,   malzemenin özelliklerini ve gereksinimlerini geliştirmeye ihtiyaç hissettirmiştir. Bu sebeple birçok firma ar-ge gelişimi için çok büyük paralar harcamaktadırlar.Bugün teknolojide kullanılan her türlü elektronik ve mekanik aksam malzemenin gelişmesiyle mümkün olmuştur. Bu sebeple özellikle mühendisliğin vazgeçemediği bir bilim dalıdır. Her geçen gün geliştirilmeye ihtiyaç vardır.

Metalurji ve malzeme mühendisliği öğrencileri mesleki açıdan metalurjik üretim ve  analizi, kinetik ve denge  hesaplamaları, malzemelerin şekillendirilmeleri için   gerekli prosesleri tasarlayıp  projelendiren temel bilgileri almaktadır. Bu anabilim dalında, çağdaş teknolojileri kullanabilen ve kendi uzmanlık alanında araştırma yapabilen, takım çalışmasına yatkın mühendis yetiştirmek için gerekli teorik, uygulama ve  pratik çalışmaları kapsamaktadır.

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:02:39
Guncelleme Tarihi: 2017-08-16 12:40:54