Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mimarlık Bölümü, öğrencilerin ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen bireyler yetişmesini amaçlamaktadır. Hedeflenen eğitim ile öğrencilerin bilinçlenmesi, gelişmesi ve verilen bilginin doğru şekilde kullanılmasını temin etmek amaçlanmaktadır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Türkçe birinci ve ikinci öğretim lisans programlarının yürütülmesi gelecekteki hedefidir. 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’yi tamamlamış öğrencilere mimarlık alanında lisans derecesi verilmesi ön görülmektedir.

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:08:30
Guncelleme Tarihi: 2018-05-25 11:16:12