Geo (Yer) ve Logos (Bilim) sözcüklerinden türeyen jeoloji genel anlamı ile; yeryuvarını meydana getiren kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini, milyarlarca yıllık süreç boyunca iç ve dış etkenlerle uğradığı değişiklikleri, bu değişimin sonucunda oluşan faylar, kıvrımlar gibi yapılar ile bu yapılara bağlı olarak oluşan yeraltı zenginlik kaynaklarının dağılımlarını, rezervini ve geometrisini, mühendislik yapılarının temel malzemesi olarak kullanılmaları durumunda, kayaçların jeo-mühendislik özelliklerinin belirlenmesinin yöntem ve tekniklerini ortaya koyan mesleki bir disiplindir. Tüm canlılar gibi, insanlar da Yer’in bir parçasıdır. Yer, yaşamımızın her ayrıntısında vardır. Evlerden yollara, barajlara kadar tüm yapılar için gerekli malzeme, tüm yaşamsal ihtiyaçlarımız besin, enerji ve mineral kaynakları Yer’den temin edilir. Jeolojik hasarlar-depremler, volkanik püskürmeler, fırtınalar, heyelanlar, canlılarda görülen toplu yok olmalar- bizi her zaman etkileyebilir. Bu gerçeklere hazır olmak için Yer’in daha iyi anlaşılması gereklidir. İnsanlar, tarihleri boyunca yaşadıkları çevredeki doğal olayların neden ve nasıl olduklarını anlamaya çalışmışlardır. Bilimsel düşünce ile bulunan her cevap, insan düşüncesini gittikçe aydınlatmış ve böylece, deprem ve sel gibi olayları doğaüstü güçlerin verdiği bir ceza olarak yorumlamak yerine, onları gerçekleştiren süreçleri araştırarak korunma yollarını bulmanın mümkün olduğu görülmüştür. Jeoloji Mühendisliği bölümü, bölgede ve Türkiye’de karmaşık jeolojik süreçlerle oluşmuş özelliklerin ortaya çıkarılması ve karakterize edilmesinde, mevcut doğal kaynakların aranması ve işletilmesi aşamalarında rol alabilecek, çeşitli mühendislik projelerinin yer seçimi sürecinden başlayarak, inşaası sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek çeşitli mühendislik problemlerini ön görüp, doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp gerçekçi çözümler üretebilecek, kentleşme, tarımsal ve sanayi faaliyetleri ile birlikte hızlı nüfus artışına bağlı olarak meydana gelen sorunları (örn. çevre kirliliği) tanımlayıp, çözümler üretebilecek çalışmalar yapılmasını hedeflemektedir. 

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:02:24
Guncelleme Tarihi: 2017-08-16 12:41:48