Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim ve öğretim programının amacı, öğrencilerin inşaat mühendisliği alanında temel bilgileri kazanmasını sağlamak, onlara problem çözme, disiplinli çalışma, araştırma, tasarım ve planlama yetenekleri edindirmektir. Hedeflenen eğitim ile öğrencilere bilgi vermek ve verilen bilginin doğru şekilde kullanılmasını temin etmek amaçlanmaktadır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Türkçe lisans programı yürütülmektedir.

Öğrenciler lisans eğitimlerinin ilk yılında mühendislik eğitimleri için gerekli olacak temel fen dersleri ile mühendislik mekaniği ve enformatik derslerini almaktadırlar. Sonraki yıllarda ise inşaat mühendisliği eğitiminin yapı, mekanik, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik bilim dallarıyla ilgili dersleri almaktadırlar. İkinci yıldan itibaren ise teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri alarak ilgi duydukları alanlara yönlenebilmektedirler.

Bölümün mezunları, yurt içi ve yurt dışında, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde, çok çeşitli mühendislik sistemlerinin planlama, tasarım ve inşaat aşamalarında yer alabilirler. 

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:01:56
Guncelleme Tarihi: 2018-05-25 11:15:02