Gıda Mühendisliği Bölümü olarak araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenen, takım çalışmasına uyum sağlayan, meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan mezunlar yetiştirmek hedefimiz olacaktır. Bunlara ilaveten gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezun yetiştirmek en büyük amacımız olacaktır.

Gıda Mühendisliği Bölümü temel bilim, temel mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi konularında eğitim veren bir bölümdür. Bu bilim dalları vasıtasıyla kazandıkları bilgi ve becerilerle mezunlar, gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama vb. alanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca gelecekte bu alanlarda uzmanlaşabilme fırsatına da sahip olmaktadırlar.

Gıda Mühendisliği Bölümü lisans programında eğitim süresi 8 yarıyıldır. Eğitim programı matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri ile başlamaktadır. Termodinamik, akışkanlar mekaniği, kütle ve enerji denklikleri, reaksiyon kinetiği, ısı transferi, kütle transferi ve gıda mühendisliğinde temel işlemler gibi temel mühendislik dersleri verilmektedir. Gıda bilimleri anabilim dalından gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıda analizleri, gıda kalite kontrol gibi dersler verilmektedir. Gıda teknolojisi alanından ise tahıl teknolojisi, et teknolojisi, yağ teknolojisi, süt teknolojisi, meyve-sebze işleme teknolojisi dersleri alınarak bölümdeki teorik eğitim tamamlanmaktadır. Bu derslerin pek çoğu teorikle birlikte uygulamaya dayalı olup, uygulamalar öncelikle bölüm laboratuvarlarında tamamlanmaktadır. Daha sonrasında ise stajla pekiştirilmektedir.

Olusturulma Tarihi:2017-04-19 07:01:32
Guncelleme Tarihi: 2017-08-16 12:55:35