ADI SOYADI BİRİMİ TELEFON

YERİNE GÖREV

YAPACAK PERSONEL

 

Ünal HENDEK

 

Fakülte SEKRETERİ 0386 280 38 55               -

Murat DEMİR

Mühendis

Kalite Yönetim Sistemi

İş Sağlığı Güvenliği

Otomasyon Sistemi

0386 280 44 63

Murat DURMUŞ

Bilgisayar İşletmeni

 

Murat DURMUŞ

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

Stajyer İşlemleri

0386 280 53 38

Ali Osman Hüseyin EFLATUN

Teknisyen

Fatih ÇELEBİ

Bilgisayar İşletmeni

Destek Hizmetleri

Taşınır

0386 280 38 22

Murat DEMİR

Mühendis

Asuman KILIÇ

Bilgisayar İşletmeni

Personel İşleri

0386 280 38 00

Fatih ÇELEBİ

Bilgisayar İşletmeni

Ali Osman Hüseyin EFLATUN

Teknisyen

Mali İşler

Bölüm Sekreterliği

0386 280 23 19

Asuman KILIÇ

Bilgisayar İşletmeni

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:48:38
Guncelleme Tarihi: 2021-01-06 12:23:00