Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere bağlı ülkemizin ihtiyaçları ve dünya çapında gelişmeler doğrultusunda, meslek bilinci ve sorumluluğuna sahip, teorik ve pratik eğitimini uygulama sahasına başarı ile aktarabilen, girişimci, üretken, yenilikçi, ekip çalışmasında başarılı, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi mühendis ve mimarlar yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde ilgili alt disiplinlerde ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırmak, bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilme standartlarına sahip olabilme hedefinde eğitimde üst seviyelere erişmek.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:35:07
Guncelleme Tarihi: 2018-05-25 11:12:40