FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Mustafa KURT

BAŞKAN

Dekan V. Genetik ve Biyomühendislik Böl. Bşk. V.

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

ÜYE

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi/Üye

Prof. Dr. M. Mustafa ÖNAL

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi/Üye

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi/Üye

Doç. Dr. Levent URTEKİN

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi/Üye

Doç. Dr. Hakan SEPET

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat IŞIK

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi/Üye


FAKÜLTE KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Mustafa KURT

BAŞKAN

Dekan V.

Prof. Dr. Mustafa KURT

ÜYE

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

ÜYE

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Hakan SEPET

ÜYE

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Levent URTEKİN

ÜYE

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Murat IŞIK ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Prof. Dr. Mustafa KURT

ÜYE

Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkan V.

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

ÜYE

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. M. Mustafa ÖNAL

ÜYE

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Emre YAVUZER

ÜYE

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Mustafa YAĞCI

ÜYE

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Hakan SEPET

ÜYE

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Mikail KOÇ

ÜYE

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYRAM

ÜYE

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı V.

Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK

ÜYE

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇAĞLAR

ÜYE

Mimarlık Bölüm Başkan V.