Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2018- 2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitim hayatına başlayan bölümümüzün hedefi; “Öğrenme ve yeniliğe açık, proje odaklı, takım çalışmasına yatkın, iyi iletişim becerisine sahip, güncel olarak en çok aranan teknolojik bilgiler ile donatılmış, problemlere farklı çözümler üretebilen, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda; endüstri, sanayi, akademi ve kamu alanlarında hizmet verebilecek dürüst ve erdemli bilgisayar mühendislerini yetiştirmektir."

Hakkımızda

 • 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde öğrenci alımına başlayan bölümümüz; 1 Doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile eğitim öğretime devam etmektedir.
 • Bölümümüze öğrenci kabulü; Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 • Bölümümüz 2 öğrenci okul birincisi kontenjanı olmak üzere toplam 62 öğrenci kontenjanına sahip olmakla birlikte açıldığı eğitim öğretim yılından bu yana %100 ilk yerleştirme oranına sahiptir. İlaveten bölümümüzde 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla 222 öğrencimiz öğrenim görmektedir.
 • Bölümümüzü başarı ile tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için asgari 240 AKTS’lik (4 yıl - 159 ulusal kredi) müfredatı, en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile azami 7 yılda, 60 işgünü zorunlu staj ile birlikte tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca alacakları zorunlu derslerin yanında, 47 farklı seçmeli ders içerisinden seçecekleri dersler sayesinde yazılım geliştirme, elektronik, yapay zeka, siber güvenlik gibi birçok alanda uzmanlaşabileceklerdir.
 • Programımızdan mezun olacak bilgisayar mühendisleri, gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerekse hem yurt içi hemde yurt dışında; mobil, web veya masaüstü uygulama geliştirme, sistem yöneticiliği, bilgi güvenliği gibi alanlarda görev alabilecek, ayrıca kendi bilişim firmalarını kurarak ülke ekonomisinin gelişmesinde aktif rol oynayabileceklerdir.
 • Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Bölüm Komisyonlarımız

Bölüm Komisyonları Başkan Üye Üye Üye
Burs Değerlendirme Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÜNEŞ Arş.Gör. Ceren AKMAN Arş.Gör. İbrahim ŞANLIALP -
Ders Muafiyeti/ İntibak/ Yatay Geçiş/ Dikey Geçiş Değerlendirme Komisyonu Dr. Öğr.Üyesi Murat IŞIK Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Ali YALÇINKAYA Arş.Gör. Ahmet ÖZDİL -
Staj Değerlendirme Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR Arş.Gör. Ceren AKMAN Arş.Gör. Ahmet ÖZDİL -
Farabi-Mevlana-Bologna-Erasmus (ve AKTS) Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR Arş.Gör. İbrahim ŞANLIALP Arş.Gör. Ceren AKMAN -
YÖS Kapsamında Bölümümüze Yerleşen Öğrencilerin İntibakı Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Ali YALÇINKAYA Arş.Gör. Ahmet ÖZDİL Arş.Gör. İbrahim ŞANLIALP -
Laboratuvar Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÜNEŞ Arş.Gör. Ahmet ÖZDİL Arş.Gör. İbrahim ŞANLIALP Arş.Gör. Ceren AKMAN

Hedeflerimiz
Uluslararası Çalışmalar

Bilgisayar Mühendisliği alanında standartların oluşturulduğu ulusal ve uluslar arası çalışmalara katkı ve destek sağlamak.

Üniversite ve Sanayi İşbirliği

Üniversite ve sanayi işbirliğini en üst seviyelere taşımak, sanayinin ve bilişim sektörünün ihtiyaçlarına göre araştırmalar yaparak projeler geliştirmek.

Sektör İhtiyaçlarını Giderme

Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerekse yurt içi/ yurt dışı firmalarda; mobil, web veya masaüstü uygulama geliştirme, sistem yöneticiliği, bilgi güvenliği gibi alanlarda görev alabilecek yetenekli bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

Disiplinler Arası Çalışma

Programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, siber güvenlik gibi alanlarda yeterlilik sahibi bilgisayar mühendisleri yetiştirerek, farklı anabilim dallarının katılımı ile gerçekleştirilecek disiplinler arası birçok projede aktif olarak yer almalarını sağlamak.

İnternet kullanımındaki artış ve teknolojik gelişmeler sonucunda bilgisayar mühendisliği günümüzde en popüler mesleklerden biri haline gelmiştir.

Günümüzde bilişim dünyasında insanlar alışveriş, haberleşme, fatura ödeme gibi işlemlerini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmektedir. Bunun yanında araştırmacılar araştırma, dosya alışverişi, video konferans gibi işlemlerini yine söz konusu sistemler aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Devletler ise, e-devlet, e-imza, e-nabız gibi uygulamalar sayesinde vatandaşlık işlemleri, sağlık işlemleri, e-imza gibi birçok işlemi vatandaşlarının kullanımına sunmaktadır. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği sistemlerin geliştirilmesi, kullanılması ve teknik destek sağlanması konularında bilgisayar mühendislerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Bunun yanında söz konusu sistemler ad, soyad, tc kimlik numarası, adres, telefon, banka hesap bilgileri gibi kritik verileri içermesi nedeniyle siber saldırganlar tarafından bir numaralı hedef haline gelmiştir.

Söz konusu sistemlere ve hassas verilere yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırıların sayısı ve çeşitindeki artış, bu sistemlerin saldırılara karşı korunması, periyodik olarak sızma testlerinin gerçekleştirilmesi için bilgisayar mühendislerine duyulan ihtiyaçta artışa neden olmuştur.

Ders İçerikleri

Belirtilen hedefler doğrultusunda oluşturulan bölümümüz ders listesini ve derslerin içeriklerini indirmek için butona tıklayınız.

Laboratuvarlarımız

Bölümümüz bünyesinde yazılım laboratuvarı, sayısal işlemler laboratuvarı, donanım laboratuvarı, mikroişlemci ve mikrodenetleyici laboratuvarı, ağ uygulama laboratuvarı ve robotik laboratuvarı bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi, kullanılması ve periyodik bakımı konularında çalışan mühendislik dalıdır.

 • Bilgisayar mühendisliği eğitim süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında matematik, fizik, bilgisayar mühendisliğine ve programlamaya giriş gibi dersler verilmektedir. Daha sonraki yıllarda ise donanım ve yazılım ile ilgili uzmanlık derslerine geçilmektedir. Nesneye Dayalı Programlama, Web Teknolojileri, Olasılık ve İstatistik, Mantık Tasarımı, Web Programlama, Veri Yapıları,Veritabanı Yönetim Sistemleri, Veri İletişimi, Mobil Uygulama Geliştirme, Bilgisayar Ağları, Yazılım Mühendisliği bu tür derslere örnek olarak gösterilebilir. Bölümümüzde ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik BNesnelerin İnterneti ve Uygulamaları, Bilgisayar Grafiği, Veri Madenciliği, Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağlarına Giriş, İnternet Mühendisliği, Sistem Yöneticiliği, Derin Öğrenme Ve Evrişimli Sinir Ağları, Robotik, Fiber Optik Ağlar, Siber Güvenliğe Girişe kadar değişen geniş bir yelpazade teknik seçmeli dersler sunulmaktadır.

 • Hayır, bilgisayar programlama hakkında bilgiye sahip olmanız gerekli değildir, ancak daha önceden edindiğiniz bilginiz varsa, ilk yıl alacağınız programlamaya giriş derslerinde faydalı olacaktır.

 • Öğrencilerimizin bölümümüzden mezun olabilmeleri için 60 günlük stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

 • Bölüm olarak öğrencilerimize staj yerleri sağlanması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel sektör ile de işbirliğine gidilecek ve belirli kontenjanlar talep edilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz kendi imkânları dâhilinde kriterlere uygun olarak staj yeri bulabileceklerdir.

 • Yeterli başarıyı gösteren öğrencilerimiz, Erasmus vb. programlar aracılığıyla derslerinin bazılarını yurt dışındaki üniversitelerden alabilmektedirler.

Akademik Personel

Doç. Dr. Mustafa YAĞCI

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

Doktor Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat
IŞIK

Doktor Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan
GÜNEŞ

Doktor Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali YALÇINKAYA

Doktor Öğretim Üyesi

Arş. Gör. İbrahim ŞANLIALP

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Ahmet ÖZDİL

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Ceren AKMAN

Araştırma Görevlisi

Etkinlikler

Android Eğitimi Etkinliği (15.11.2020)

Bilgisayar Mühendisliği bölümü hocalarından Arş. Gör. Ceren AKMAN Bursa Teknik Üniversitesi Developer Student Clubs (DSC) tarafından düzenlenen Android Eğitim ....

Bilgisayar Mühendisliği bölümü hocalarından Arş. Gör. Ceren AKMAN Bursa Teknik Üniversitesi Developer Student Clubs (DSC) tarafından düzenlenen Android Eğitim programını 15 Kasım 2020 Saat: 15:00 Dsc_btu youtube sayfasından canlı olarak gerçekleştirmiştir.

img

Arş. Gör. Ceren AKMAN hocamıza bölümümüze verdiği katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

Kişisel Gelişimde Hedef Seçimi (23.10.2020)

Bilgisayar Mühendisliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında gazeteci, yazar ve karakter eğitimi uzmanı olan Fahri SARRAFOĞLU 23.10.2020 tarihinde AYDEP üzerinden...

Bilgisayar Mühendisliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında gazeteci, yazar ve karakter eğitimi uzmanı olan Fahri SARRAFOĞLU 23.10.2020 tarihinde AYDEP üzerinden eğitim vermiştir. SARRAFOĞLU ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri ile gerçekleştirilen buluşmada hedef belirleme ve şartlara rağmen hedefe ulaşma konularına değinilmiştir.

img

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kişisel gelişimde hedef seçimi konulu eğitim ile kaliteli eğitimin üretimine katkısından ötürü Fahri SARRAFOĞLU' na teşekkür eder, gelecek etkinliklerde görüşmek üzere kendilerine başarılar dileriz.

2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum Programı (02.10.2020)

2020/2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşen 1. sınıf öğrencilerine 02.10.2020 tarihinde AYDEP üzerinden uyum(oryantasyon)...

2020/2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşen 1. sınıf öğrencilerine 02.10.2020 tarihinde AYDEP üzerinden uyum(oryantasyon) programı düzenlenmiştir.

img

Uyum programı çerçevesinde aşağıda yer alan konu başlıkları doğrultusunda öğrencilerimiz bilgilendirilmiştir.

1. Bu yıla ait güz/bahar dönem derslerinin içerikleri ve amaçları ile ilgili bilgi vermek.

2. Zorunlu/Seçmeli derslerin mesleki/bireysel gelişime olan katkıları ile ilgili öğrencilere bilgi verildi.

3. Akademik başarının önemi hakkında bilgi verilecektir.

4. Eğitim/Öğretimde isteklerin rahat ulaştırılabilmesi için bölüm sayfasındaki iletişim kısmı kullanılabileceği bilgisi vermek.

5. Kurulan yeni laboratuvarlar ile ilgili bilgi verilecektir.

6. Devamsızlıklar ile ilgili bilgi vermek.

7. Bölüm hedefleri ile ilgili bilgi vermek.

8. Staj süreci hakkında bilgi verilecektir.

9. Mevlâna/Farabi/Erasmus programları ile ilgili bilgi vermek.

10. Akademik yükselme için girilecek sınavlar hakkında bilgi vermek.

11. Dersten geçme/kalma/şartlı ders geçme vb… konular hakkında bilgiler vermek.

12. Yatay geçiş hakkında bilgi vermek.

13. Sınav duyurularının/Sonuç ilanlarının yapılacağı zaman dilimi hakkında bilgi vermek.

14. Mazeret sınavları hakkında bilgi vermek.

15. Not ortalamasının nasıl hesaplanacağına dair bilgi vermek.

16. Uzaktan Eğitim hakkında bilgi vermek.

17. AYDEP hakkında bilgi vermek.

Doç. Dr. Şadi Evren Şeker Buluşması (24.07.2020)

Bilgisayar Mühendisliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikler arasında olan Sektör ve Öğrenci buluşması hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda, akademik ve özel sektör tecrübesini hem yurtiçi hem de yurtdışı çalışmalarıyla derinleştirerek önemli birikimlere sahip olan Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER, elde ettiği bu birikimi 24.07.2020 tarihinde ....

Bilgisayar Mühendisliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikler arasında olan Sektör ve Öğrenci buluşması hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda, akademik ve özel sektör tecrübesini hem yurtiçi hem de yurtdışı çalışmalarıyla derinleştirerek önemli birikimlere sahip olan Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER, elde ettiği bu birikimi 24.07.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi konferans ile Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle paylaşarak günümüze ve geleceğe dair verdiği fikirlerle öğrencilerimize yeni ufuklar açmıştır.

img

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilere verdiği katkılardan dolayı Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER' e teşekkür eder, gelecek etkinliklerde görüşmek üzere kendilerine başarılar dileriz.

Kulüpler

İletişim

Bölümümüz hakkındaki sorularınızı sağ tarafta verilen telefon numarası, e-posta adresleri ve iletişim formu üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca evrak gönderimi için açık adresimiz de verilmiştir.

Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Yerleşkesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Merkez/KIRŞEHİR

bilmuh@ahievran.edu.tr

0386 280 38 00

Mesajınız gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.