Fakültemiz Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Meltem BAYRAKTAR’ın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında sunmuş olduğu “Buğday’da (Triticum aestivum L.) GRF-GIF ile CRISPR Genom Düzenlemenin Uygulanması ve Genotipten Bağımsız Transformasyon” başlıklı araştırma önerisi destek almaya hak kazanmıştır. Öğretim üyemiz proje kapsamında araştırmalarını 12 ay süre ile İngiltere’de John Innes Centre’da gerçekleştirecektir.

Bu projede, yeni nesil bir genom düzenleme tekniği olan CRISPR ile henüz yeni geliştirilen ve dünyada yeni uygulanmaya başlayan bir teknik olan GRF-GIF birleştirilerek buğdayda genotipten bağımsız transformasyon protokolü geliştirilecektir. Araştırma sonucunda, buğdayda transformasyon protokolünün süresinin kısaltılması ve genotipe bağlı olan transformasyon başarısının arttırılarak yeni elit/ticari genotiplerin elde edilmesi hedeflenmektedir.  

Çalışmanın gerçekleştirileceği kurum, “John Innes Center”, bitki bilimi, genetik ve mikrobiyoloji alanlarında bağımsız, uluslararası bir üne sahip mükemmeliyet merkezi olarak tanınmakta ve dünya lideri araştırma enstitüleri arasında yer almaktadır. JIC, konusunda yetkin, araştırma altyapısı güçlü, yüksek kalitede araştırma yapan, makaleler üreten alanındaki iyi kurumlardan biridir.