Jeoloji Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK ve Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kaydu AKBUDAK hocalarımızın Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler ABD.’ndaki öğrencilerinden;

Osman İPEK “Marmara adası dolomit agrega ocağının blok mermer ocağına dönüştürülmesi Derbent Maden A.Ş örneği” konulu Yüksek Lisans tezini,

Lina Raid Fadhıl Al-Shaikhly “Irak'ın batısındaki silis kumu yataklarının jeokimyasal-mineralojik incelenmesi ve endüstriyel hammadde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması” konulu Yüksek Lisans tezini,

Hakan Can “Bakışlı (Tokat) kalsedonlarının yanal ve düşey dağılımlarının jeofizik yöntemlerle incelenmesi” konulu Yüksek Lisans tezini tamamlayarak mezun olmuşlardır.