Yrd. Doç. Dr. Levent URTEKİN

Başkan

Doç. Dr. Ali SEVİM

Üye

Doç. Dr. İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA

Üye

Fak. Sek. Ünal HENDEK

Üye

Arş. Gör. Gökçe MÜLAZIMOĞLU

Üye