Adı Soyadı

Unvanı

 

Prof. Dr. Mustafa KURT

Dekan V.

Başkan

Prof. Dr. M. Mustafa ÖNAL

Dekan Yardımcısı-İnşaat Mühendisliği Böl. Bşk. 

Üye

Doç. Dr. Levent URTEKİN

Dekan Yardımcısı

Üye

Ünal HENDEK

Fakülte Sekreter V.

Üye

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

Makine Mühendisliği Böl. Bşk. 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mikail KOÇ

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Böl. Bşk.V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meltem BAYRAKTAR

Genetik ve Biyomühendisilik Böl. Bşk. V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAĞCI

Bilgisayar Mühendisliği Böl. Bşk. V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hakan SEPET

Çevre Mühendisliği Böl. Bşk. V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDIN

Gıda Mühendisliği Böl. Bşk. V.

Üye

Prof. Dr. Mustafa KURT

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl. Bşk. V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat MISIR

Kimya ve Proses Mühendisliği Böl. Bşk. V.

Üye

Prof. Dr. M. Mustafa ÖNAL

Mimarlık Böl. Bşk. V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK

Jeoloji Mühendisliği Böl. Bşk. V.

Üye

Yusuf KAYA

Öğrenci Temsilcisi

Üye