1.1 Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametleri

1.1 Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme

 

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametleri

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme

 

1.3 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametleri

1.3 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme

 

Eğitim ve Öğretim Mezun İlişkilerinin Yöntemi Tanımlama Formu

Eğitim ve Öğretim Mezun İlişkilerinin  Yönetimi İzleme Formu

 

İş Akış Şemaları:

İA-001 Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer) İş Akışı

İA-002 Gelen Evrak İş Akışı

İA-003 Giden Evrak İş Akışı

İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

İA-007 Doküman Hazırlama İş Akışı

İA-008-Satın Alma İş Akışı

İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

İA-035-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

İA-046-Avans Talep İş Akışı

İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

İA-048-Ek Ödeme İş Akışı

İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı

İA-052-Basılı Yayın Satın Alma İş Akışı

İA-053-Elektronik Yayım Alımı İş Akışı

İA-054-İlişik Kesme İş Akışı

İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı

İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı

İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı

İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı

İA-076-Akademik Takvim İş Akışı

İA-077-Lisansüstü Programlar İçin Kontenjan Belirleme İş Akışı

İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

İA-079-Uzmanlık Alan Dersi Açılması İş Akışı

İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı

İA-083-Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-084-Sanatta Yeterlilik Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-085-Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-086-Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı

İA-087-Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-088-Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-089-Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-090-Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Kabulü İş Akış

İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı

İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı

İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı

İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı

İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı

İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı

İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı

İA-099-Lisansüstü Programlarda Tez Danışmanı Atanması İş Akışı

İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı

İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

İA-104-Lisansüstü Programlar Ders Muafiyet İş Akışı

İA-105-Önlisans Lisans Programları Ders Muafiyet İş Akışı

İA-106-Hazırlık Eğitimi Muafiyeti İş Akışı

İA-107-Hazırlık Eğitimi Yeterlilik Sınavı İş Akışı

İA-108-Hazırlık Eğitimi Seviye Belirleme İş Akışı

İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı

İA-110-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı

İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı

İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı

İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı

İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı

İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

İA-121-Pasaporta İlişkin Belge

İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı

İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı

İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı

İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

İA-128-Sınav Programları İş Akışı

İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı

İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı

İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı

İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı

İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

İA-136-Mezunların Takibi İş Akışı

İA-138 Ayrıntılı Finasman Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

İA-140-Bütçe İptal İşlemi İş Akışı

İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-159-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı

İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek

İA-162-Performans Programı Hazırla İşlemi İş Akışı

İA-163-Yatırım Harcamaları Gerçekleştirme Raporu ve Kamu Yatırımları Özet Tablosu İşlemi İş Akışı

İA-164-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri

İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

İA-188-Teknik Şartname İş Akışı

İA-189-Yaklaşık Maliyet İş Akışı

İA-190-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri İş Akışı

İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri Hazırlanması Süreci İş Akışı

İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı

İA-194-Öğrenci Topluluğu Etkinlik Topluluk İş Akışı

İA-195-Öğrenci Topluluğu Kurma İş Akışı

İA-196-Öğrencinin Kendi İsteğiyle Kaydını Sildirmesi İş Akışı

İA-197-Ders Telafisi İş Akışı

İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

İA-199-Mazeret Sınavı İş Akışı

İA-200-Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı

İA-201-Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı

İA-202-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş Akış Adımları

İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı

İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

İA-211-Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

İA-212-Arşiv Hizmetleri İş Akışı

İA-213-Fazla Mesai İş Akışı

İA-214-Ders İçerik Belirleme İş Akışı

İA-217-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

İA-218-Gezi Faaliyeti İş Akışı

İA-219-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

İA-220-Muafiyet Başvuru İş Akışı

İA-222-Evrak Kayıt Sonrası İş Akışı

İA-223-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

İA-225-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

İA-227-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

İA-229-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

İA-236-Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı

İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

İA-238-Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akı

İA-239-Tekders Sınav İş Akış

İA-240-Yatay Geçiş İş Akışı

İA-241-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

İA-246-İdari Personel Naklen Geçiş İş Akış Şeması

İA-247-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Şeması 

İA-248-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması

İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akış Şeması

İA-252-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akış Şeması

İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

İA-255-Sayım Devir İşlemleri İş Akış Şeması

İA-256-Sınav Ücreti Ödeme İş Akış Şeması

İA-257-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Şeması

İA-258-Zimmet Verme İş Akış Şeması

İA-259-Zimmetten Düşme İş Akış Şeması

İA-260-Yeni Döküman İş Akışı

İA-263-Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı

İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

İA-266-Şartname Gelirinin Takibini İşlemi İş Akışı

İA-267-İç Kontrol Sisteminin Kurulması İşlemi İş Akışı

İA-273 Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı

İA-280 Stratejik Planın Uygulanmasının İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi İş Akışı