İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin pratik bilgilerini geliştirmesi amacıyla Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU koordinatörlüğünde Toprak İşleri ve Tünel dersi kapsamında  tünel açma makine ve ekipmanları üreticisi E-BERK firmasına teknik gezi düzenlenmiştir.

Ders kapsamında teorik olarak işlenen tünel açma makinesi öğrencilerimiz tarafından yakından gözlenmiştir. Ayrıca firma mühendisleri tarafından sektör hakkında bilgi aktarılarak öğrencilerimize farklı bir vizyon kazandırılmıştır.  Gezide ilgisini esirgemeyen E-BERK fimasının idari ve teknik ekibine çok teşekkür ederiz.

Gezinin gerçekleştirilmesinde vermiş olduğu destekten dolayı dekanlığımıza teşekkür ederiz.