2019/2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminin ikinci haftasında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşen 1. sınıf öğrencilerine uyum(oryantasyon) programı düzenlenmiştir. Uyum programı çerçevesinde aşağıda yer alan konu başlıkları doğrultusunda öğrencilerimiz bilgilendirilmiştir.

1.       Üniversitenin hakkında, Kırşehir ili hakkında ve Bölüm hakkında bilgi vermek.

2.       Zorunlu/Seçmeli derslerin mesleki/bireysel gelişime olan katkıları ile ilgili öğrencilere bilgi verildi.

3.       Bu yıla ait güz/bahar dönem derslerinin içerikleri ve amaçları ile ilgili bilgi vermek.

4.       Akademik başarının önemi hakkında bilgi verilecektir.

5.       Eğitim/Öğretimde isteklerin rahat ulaştırılabilmesi için bölüm sayfasındaki iletişim kısmı kullanılabileceği bilgisi vermek.

6.       Burs programı hakkında bilgi vermek.

7.       Kurulan yeni laboratuvarlar ile ilgili bilgi verilecektir.

8.       Devamsızlıklar ile ilgili bilgi vermek.

9.       Bölüm hedefleri ile ilgili bilgi vermek.

10    Staj süreci hakkında bilgi verilecektir.

11    Mevlâna/Farabi/Erasmus programları ile ilgili bilgi vermek.

12    Akademik yükselme için girilecek sınavlar hakkında bilgi vermek.

13    Dersten geçme/kalma/şartlı ders geçme vb… konular hakkında bilgiler vermek.

14    Yatay geçiş hakkında bilgi vermek.

15   Sınav duyurularının/Sonuç ilanlarının yapılacağı zaman dilimi hakkında bilgi vermek.

16   Mazeret sınavları hakkında bilgi vermek.

17   Not ortalamasının nasıl hesaplanacağına dair bilgi vermek.

18   Öğrencilerin bölümümüz öğretim elemanları ile görüşebilecekleri saatler ve görüşme şekli ile ilgili bilgi vermek.

19   Üniversite bünyesinde psikolojik danışmanlık hizmet olduğu ve nasıl alacağı konusunda bilgi vermek.

20   Bu yıla ait güz/bahar dönem derslerinin içerikleri ve amaçları ile ilgili bilgi vermek.

 

Uyum programı kapsamındaki konu başlıklarını öğrencilerimize sunum yaparak aktaran Arş. Gör. Ceren AKMAN, Arş. Gör. İbrahim ŞANLIALP, Arş. Gör. Ahmet ÖZDİL ve Arş. Gör. Mehmet Ali YALÇINKAYA hocalarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize 2019-2020 eğitim öğretim yılında başarılar dileriz.