Mühendislik öğrencileri “Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kariyer Günü” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK & Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EKİNCİOĞLU’nun koordinatörlüğünde TOBB Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu’nun değerli üyeleri Ali DÖŞDEMİR, Ercan SİPEROĞLU, Soner ŞEKERTÜRK’ün katılımları ile söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Söyleşide edinmiş oldukları tecrübeleri öğrencilerimize aktaran değerli üyeler üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak ar-ge ve proje konularında ki beklentilerini de dile getirmişlerdir. Genç girişimciler başarı hikâyelerini öğrencilerimiz ile paylaşmıştır. KOSGEP Ar-Ge projeleri ile fikirlerini nasıl hayata geçirdiklerini anlatırken, hayallerinin ve fikirlerinin peşinden gitmenin önemini vurgulamışladır. KOSGEP Ar-Ge projeleri ile fikirlerini ete ve kemiğe büründürdüklerini ve Kırşehir Organize Sanayisi’nde kurdukları fabrikalar ile üretime başladıklarını belirtmişlerdir.

 Kıymetli zamanlarını ayırıp fakültemiz öğrencileri ile buluşan Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu üyelerine, katılım sağlayan değerli hocalarımıza, öğrencilerimize ve desteklerinden dolayı dekanlığımıza teşekkür ederiz.        

Söyleşi sonrası Neşet ERTAŞ’tan Gönül Dağı ve Yalan Dünya parçaları ile konser veren Soner ŞEKERTÜRK’e de teşekkür ederiz.

Olusturulma Tarihi:2019-05-07 13:23:32
Guncelleme Tarihi: 2019-05-07 13:23:41