Üniversitemiz Stratejik planı doğrultusunda bölgesel kalkınma amaçlı ÇEMAŞ Döküm Sanayi AŞ firması 27.09.2017 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Süleyman ASLAN, Kamu Sanayi Üniversite İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Sayın Doç. Dr. Yunus Karataş ve Fakültemizden Dekan Yrd. Sayın Yrd.Doç.Dr. Levent Urtekin firma ziyaretine katılmıştır. Genel Müdür Sayın Hüseyin ÖZEL ile yapılan görüşmede Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde ortak konular görüşülmüştür.
ÇEMAŞ Döküm Sanayi A.Ş. ‘de çalışan Mühendislerden bir kısmı Fenbilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilimdalın da geçen dönem itibariyle yüksek lisan öğrencisi olarak alınmaya başlanmış olup ikili iş-birliği için bir zemin sağlanmıştır. Özellikle firmanın Üretim-Geliştirme ve Ar-Ge konularında yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda hem fikir olunmuştur.
Makina Mühendisliği Bölümüne yeni başlayan öğrencilere staj yapma imkanı konusunda Genel Müdür Sayın Hüseyin ÖZEL Bey destek olacaklarını açıklamıştır. Organizayonu sağlayan Sayın Süleyman ASLAN Be ve Doç. Dr. Yunus Karataş Beye ve ilgilerinden dolayı Sayın Hüseyin ÖZEL Beye teşekkür ederiz.