1.Jeotermal Enerji Çalıştayı Mühendislik oturumu,Dekan Yardımcımız Prof.Dr.M.Mustafa ÖNAL Moderatörlüğünde Fakültemizde yapıldı.Jeotermal Enerjinin önemi,kimyasal analizlerin yapılması,sıcak suyun devamlılığının takip edilerek,problemli alanların gözden geçirilip Mucur,Akpınar ve Savcılı da yeni kaynakların oluşturulmasının gerekliliği konusunda görüş birliğine varıldı. 

 1. JEOTERMAL ENERJİ ÇALIŞTAYI MÜHENDİSLİK OTURUMU KONUŞMACI VE KONULARI

YER      : AHİ  EVRAN  ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOPLANTI  SALONU

TARİH : 10 MAYIS 2017

SAAT      : 13:30 - 16:30

MODERATÖR             : Prof. Dr. M. Mustafa ÖNAL

RAPORTÖR                 :Yrd. Doç. Dr.  Zeynel BAŞIBÜYÜK

 

KONU

KONUŞMACI

1

Jeotermal Sistemlerin Sürdürülebilir Şekilde Kullanımı

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2

Orta Anadolunun Jeotermal Enerji potansiyeli, Hidrojeokimyası ve Balneolojik Özellikleri

Prof. Dr. Mustafa AFŞİN

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

3

 

 Prof.Dr. Yakup KARA

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

4

Jeotermal araştırmalarında Hidrojeolojik incelemeler ve Modelleme.

Yrd. Doç. Dr. Uğur Erdem DOKUZ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

5

Kırşehir’in Jeotermal Potansiyeli.

Yrd. Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK

Ahi Evran Üniversitesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

6

Jeotermal sistemlerde Jeolojik incelemelerin önemi.

Araş. Gör. Hilal DOKUZ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

7

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermalin Yeri

Dr. Toros ÖZBEK

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

8

Jeotermal Etüt Çalışmaları.

Jeoloji Müh. Nafi MAHMUTOĞLU

Kırşehir İl Özel İdare Sekreterliği

 

9

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun Uygulamadaki Yeri.

Jeoloji Müh. Arman TORUN

Kırşehir Belediye Başkanlığı

 

10

Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Enerji Kaynaklarının Isı Pompalarında Kullanımının İncelenmesi.

Öğr.Gör.Müjdat ÖZTÜRK

Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO.

Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü

 

11

Jeotermal Sondajlarda Teknik Ekibin Önemi

Öğr. Gör. Gökhan EKİNCİOĞLU

Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO.

Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü

 

 

* Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjinin yeri

* Jeotermal enerjinin kullanımında saha çalışmaları

* Jeotermal enerjinin kullanımında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri

* Bölgedeki jeotermal kaynak potansiyeli

* Jeotermal kaynakların kullanımında yeni trendler

* Jeotermal kaynakların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri