ADI SOYADI BİRİMİ TELEFON

YERİNE GÖREV

YAPACAK PERSONEL

 

Ünal HENDEK

 

Fakülte SEKRETERİ 0386 280 38 55               -

Murat DEMİR

Mühendis

Kalite Yönetim Sistemi,

İş Sağlığı Güvenliği,

Otomasyon Sistemi

0386 280 44 63

Murat DURMUŞ

Bilgisayar İşletmeni

 

Yeliz Koç ŞAHİN

Bilgisayar İşletmeni

Mali İşler 0386 280 47 52

Asuman KILIÇ

Bilgisayar İşletmeni

Aysel DEMİR

Bilgisayar İşletmeni

Özel Kalem 0386 280 38 00

Fatih ÇELEBİ

Bilgisayar İşletmeni

Murat DURMUŞ

Bilgisayar İşletmeni

Bölüm Sekreterliği, Öğrenci İşleri 0386 280 53 38

Yeliz Koç ŞAHİN

Bilgisayar İşletmeni

Fatih ÇELEBİ

Bilgisayar İşletmeni

Destek Hizmetleri, Taşınır 0386 280 38 22

Murat DEMİR

Mühendis

Asuman KILIÇ

Bilgisayar İşletmeni

Personel İşleri 0386 280 60 54

Fatih ÇELEBİ

Bilgisayar İşletmeni