FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Mustafa KURT

BAŞKAN

Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

ÜYE

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Mustafa ÖNAL

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Elif SEVİM

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAĞCI

ÜYE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

FAKÜLTE KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Mustafa KURT

BAŞKAN

Dekan V.

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

ÜYE

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Elif SEVİM

ÜYE

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA

ÜYE

Doçent Temsilcisi

Prof. Dr. M. Mustafa ÖNAL

ÜYE

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAĞCI

ÜYE

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Meltem BAYRAKTAR

ÜYE

Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Mikail KOÇ

ÜYE

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Prof. Dr. Mustafa KURT

ÜYE

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan SEPET

ÜYE

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Murat MISIR

ÜYE

Kimya ve Proses Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK

ÜYE

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDIN

ÜYE

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Prof. Dr. Ali Osman KURBAN

ÜYE

Makine Mühendisliği Bölüm Başkan V.

Prof. Dr. M. Mustafa ÖNAL

ÜYE

Mimarlık Bölümü Başkan V.