Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı resmi gazetede 2011/1595 yayınlanan karar sayısı ile kurulmuş olup, fakülte binamızın inşaatı tamamlanma aşamasında olduğundan Üniversitemizin Bağbaşı Yerleşkesinde bulunan Sağlık-Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi ve Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar binasında  derslik ve laboratuvarla toplam 904 m2 alanda hizmet vermektedir. Fen Edebiyat Fakültesinde 2 derslik, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında 1 bilgisayar laboratuvarıyla eğitime devam edilmektedir.

Fakültemiz 30 öğretim üyesi , 24 araştırma görevlisi ile akademik çalışmalarını 11 bölümde ve 41 anabilim dalında sürdürmektedir. Ayrıca 2014 yılında fakültemiz öğretim üyelerinin çalışmaları ile İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü normal öğretimde 51 , ikinci öğretimde 30 ve İnşaat Mühendisliği Bölümü normal öğretimde 41 öğrenci olmak üzere toplam 122 öğrenci öğrenim görmektedir. Üniversitemizin YÖK tarafından Pilot Üniversite seçilmesiyle birlikte yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapılması konusunda öğretim üyeleri teşvik edilmektedir.