Fakültemiz 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2011/1595 karar sayısı ile kurulmuştur. Üniversitemizin Bağbaşı Yerleşkesinde bulunan Sağlık-Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığına ait binada 650 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Fakültemizde 2 profesör, 5 doçent 22 yardımcı doçent, 1 doktor araştırma görevlisi ve 23 araştırma görevlisi ile 5 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemizin akademisyenleri çalışmalarını 11 bölüm ve 40 anabilim dalında sürdürmektedir. 2014 yılında fakültemiz öğretim üyelerinin çalışmaları ile İleri Teknolojiler Anabilim Dalı üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak kurulmuş ve yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Ayrıca fakültemiz bünyesinde bulunan Genetik ve Biyomühendislik bölümünü içerecek şekilde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Genetik ve Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

2017-2018 eğitim - öğretim yılı için fakültemiz Makine Mühendisliği bölümüne 100, İnşaat Mühendisliği bölümüne 40 öğrenci alınmıştır.

2017 yılsonu itibariyle Mühendislik-Mimarlık Fakültemizin devam etmekte olan inşaatı ve altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. Fakülte binası kampüs içindeki 14757 m2 büyüklüğünde bir alan üzerinde kurulmaktadır. Fakülte binası 4 kattan oluşan ve içinde 70 idari büro, 25 laboratuvar, 16 sınıf, 20 seminer ve toplantı salonu ile kaliteli bir eğitim-öğretim sunulması planlanmaktadır.

Üniversitemizin YÖK tarafından pilot üniversite seçilmesiyle birlikte yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapılması konusunda öğretim üyeleri teşvik edilmektedir.