Ahi Evarn Ünivrsitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15.04.2011 tarih ve 27906sayılı resmi gazetede 2011/1595 yayınlanan karar sayısı ile kurulmuş olup, Fakültemizin henüz kendisine ait binası bulunmadığından Üniversitemizin Bağbaşı yerleşkesinde bulunan Sağlık_Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığına ait binada Öğretim Elemanları ve İdari Bürolardan oluşan 330 m2 alanda hizmet vermektedir. 21 Öğretim Üyesi 22 Araştırma Görevlisi ile Akademik çalışmalarını 11 bölümde ve bu bölümlere bağlı 40 Anabilim dalında sürdürmektedir.