Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2018- 2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitim hayatına başlayan bölümümüzün hedefi; “Öğrenme ve yeniliğe açık, proje odaklı, takım çalışmasına yatkın, iyi iletişim becerisine sahip, güncel olarak en çok aranan teknolojik bilgiler ile donatılmış, problemlere farklı çözümler üretebilen, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda; endüstri, sanayi, akademi ve kamu alanlarında hizmet verebilecek dürüst ve erdemli bilgisayar mühendislerini yetiştirmektir."

Hakkımızda

 • Bölümümüz, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 4 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim hayatına başlamıştır.
 • Bölümümüze öğrenci kabulü; Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 • Bölümümüzü başarı ile tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için asgari 240 AKTS’lik (4 yıl - 159 ulusal kredi) müfredatı, en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile azami 7 yılda, 60 işgünü zorunlu staj ile birlikte tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
 • Öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca alacakları zorunlu derslerin yanında, 47 farklı seçmeli ders içerisinden seçecekleri dersler sayesinde yazılım geliştirme, elektronik, yapay zeka, siber güvenlik gibi birçok alanda uzmanlaşabileceklerdir.
 • Açılması önerilen programdan mezun olacak bilgisayar mühendisleri, gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerekse hem yurt içi hemde yurt dışında; mobil, web veya masaüstü uygulama geliştirme, sistem yöneticiliği, bilgi güvenliği gibi alanlarda görev alabilecek, ayrıca kendi bilişim firmalarını kurarak ülke ekonomisinin gelişmesinde aktif rol oynayabileceklerdir.

Hedeflerimiz
Uluslararası Çalışmalar

Bilgisayar Mühendisliği alanında standartların oluşturulduğu ulusal ve uluslar arası çalışmalara katkı ve destek sağlamak.

Üniversite ve Sanayi İşbirliği

Üniversite ve sanayi işbirliğini en üst seviyelere taşımak, sanayinin ve bilişim sektörünün ihtiyaçlarına göre araştırmalar yaparak projeler geliştirmek.

Sektör İhtiyaçlarını Giderme

Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerekse yurt içi/ yurt dışı firmalarda; mobil, web veya masaüstü uygulama geliştirme, sistem yöneticiliği, bilgi güvenliği gibi alanlarda görev alabilecek yetenekli bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

Disiplinler Arası Çalışma

Programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, siber güvenlik gibi alanlarda yeterlilik sahibi bilgisayar mühendisleri yetiştirerek, farklı anabilim dallarının katılımı ile gerçekleştirilecek disiplinler arası birçok projede aktif olarak yer almalarını sağlamak.

İnternet kullanımındaki artış ve teknolojik gelişmeler sonucunda bilgisayar mühendisliği günümüzde en popüler mesleklerden biri haline gelmiştir.

Günümüzde bilişim dünyasında insanlar alışveriş, haberleşme, fatura ödeme gibi işlemlerini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmektedir. Bunun yanında araştırmacılar araştırma, dosya alışverişi, video konferans gibi işlemlerini yine söz konusu sistemler aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Devletler ise, e-devlet, e-imza, e-nabız gibi uygulamalar sayesinde vatandaşlık işlemleri, sağlık işlemleri, e-imza gibi birçok işlemi vatandaşlarının kullanımına sunmaktadır. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği sistemlerin geliştirilmesi, kullanılması ve teknik destek sağlanması konularında bilgisayar mühendislerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Bunun yanında söz konusu sistemler ad, soyad, tc kimlik numarası, adres, telefon, banka hesap bilgileri gibi kritik verileri içermesi nedeniyle siber saldırganlar tarafından bir numaralı hedef haline gelmiştir.

Söz konusu sistemlere ve hassas verilere yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırıların sayısı ve çeşitindeki artış, bu sistemlerin saldırılara karşı korunması, periyodik olarak sızma testlerinin gerçekleştirilmesi için bilgisayar mühendislerine duyulan ihtiyaçta artışa neden olmuştur.

Ders İçerikleri

Belirtilen hedefler doğrultusunda oluşturulan bölümümüz derslerine ait içeriklere üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Laboratuvarlarımız

Bölümümüz bünyesinde yazılım laboratuvarı, mikrodenetleyici laboratuvarı, dijital uygulamalar laboratuvarı ve ağ uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.

Yazılım Laboratuvarı

Bölümümüz bünyesinde, öğrencilerimizin web, masaüstü ve mobil tabanlı yazılım geliştirme amaçlı kullanabilecekleri 25 bilgisayar içeren bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Mikrodenetleyici Laboratuvarı

Bölümümüz bünyesinde, öğrencilerimizin mikrodenetleyici programlama, mikrodenetleyicili devre tasarımları gibi uygulamaları gerçekleştirebilecekleri mikrodenetleyici laboratuvarı bulunmaktadır.

Donanım Laboratuvarı

Bölümümüz bünyesinde, öğrencilerimizin lojik devreler gibi çeşitli uygulamaları yapabileceği dc güç kaynağı, osiloskop, multimetre, dijital uygulamalar eğitim seti gibi bileşenleri içeren donanım laboratuvarı bulunmaktadır.

Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

Bölümümüz bünyesinde, öğrencilerimizin çeşitli ağ uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri, hub, switch, firewall, bridge gibi cihazların bulunduğu bilgisayar ağları laboratuvarı bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi, kullanılması ve periyodik bakımı konularında çalışan mühendislik dalıdır.

 • Bilgisayar mühendisliği eğitim süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında matematik, fizik, bilgisayar mühendisliğine ve programlamaya giriş gibi dersler verilmektedir. Daha sonraki yıllarda ise donanım ve yazılım ile ilgili uzmanlık derslerine geçilmektedir. Nesneye Dayalı Programlama, Web Teknolojileri, Olasılık ve İstatistik, Mantık Tasarımı, Web Programlama, Veri Yapıları,Veritabanı Yönetim Sistemleri, Veri İletişimi, Mobil Uygulama Geliştirme, Bilgisayar Ağları, Yazılım Mühendisliği bu tür derslere örnek olarak gösterilebilir. Bölümümüzde ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik BNesnelerin İnterneti ve Uygulamaları, Bilgisayar Grafiği, Veri Madenciliği, Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağlarına Giriş, İnternet Mühendisliği, Sistem Yöneticiliği, Derin Öğrenme Ve Evrişimli Sinir Ağları, Robotik, Fiber Optik Ağlar, Siber Güvenliğe Girişe kadar değişen geniş bir yelpazade teknik seçmeli dersler sunulmaktadır.

 • Hayır, bilgisayar programlama hakkında bilgiye sahip olmanız gerekli değildir, ancak daha önceden edindiğiniz bilginiz varsa, ilk yıl alacağınız programlamaya giriş derslerinde faydalı olacaktır.

 • Öğrencilerimizin bölümümüzden mezun olabilmeleri için 60 günlük stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

 • Bölüm olarak öğrencilerimize staj yerleri sağlanması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel sektör ile de işbirliğine gidilecek ve belirli kontenjanlar talep edilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz kendi imkânları dâhilinde kriterlere uygun olarak staj yeri bulabileceklerdir.

 • Yeterli başarıyı gösteren öğrencilerimiz, Erasmus vb. programlar aracılığıyla derslerinin bazılarını yurt dışındaki üniversitelerden alabilmektedirler.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAĞCI

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Murat
IŞIK

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Öner
BARUT

Dr. Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Mehmet Ali YALÇINKAYA

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. İbrahim ŞANLIALP

Arş.Gör. ÖYP 35. Madde

İletişim

Bölümümüz hakkındaki sorularınız için telefon numarası, e posta adresleri verilmiştir. Ayrıca evrak gönderimi için açık adresimiz de verilmiştir.

Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Yerleşkesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Merkez/KIRŞEHİR

bilmuh@ahievran.edu.tr

0386 280 38 00

Mesajınız gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.